Skip to main content

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu grantowego z PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.” nasz Warsztat dokonał zakupu środków ochrony osobistej dla uczestników oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi tj. środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Czytaj więcej

15 rocznica powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie

Dzisiaj mija . Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które przez ten czas wspierały naszą działalność dofinansowując ją, prowadząc różnorodne zajęcia dla podopiecznych, wzmacniając nas ciepłym słowem, modlitwą oraz szeroko pojętym dobrem. Serdeczne podziękowania składamy również księżom, którzy przez ten czas pełnili posługę duszpasterską. Dzięki wszystkim tym ludziom jesteśmy przekonani, że nasza praca ma sens […]

Czytaj więcej