Skip to main content

Wystawa prac

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Parczewie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej prac powstałych podczas Integracyjnego Pleneru Malarsko-Fotograficznego pn. „SPOTKANIE Z NATURĄ”, który odbył się w Siemieniu. Otwarcia dokonał wicestarosta Powiatu Parczewskiego Pan Artur Jaszczuk. Honory gospodarzy pełniły Pani Ewa Buczek – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie oraz Pani Ewelina Rutkowska – p.o. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy przedsięwzięcia oraz instruktorzy prowadzący warsztaty.
Wydarzenie splotło się ze szkoleniem pn. „Zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu” zorganizowanym w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast.