Skip to main content

Dziękujemy

Otrzymaliśmy informację, że Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozytywnie przyjął końcowe rozliczenie przyznanego dofinansowania projektu „Wymiana zużytego sprzętu oraz mebli znajdujących się na wyposażeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie”.  Dziękujemy serdecznie Starostwu Powiatowemu w Parczewie  za pomoc w realizacji przedsięwzięcia, a także Darczyńcom za wsparcie finansowe. Dzięki temu nasi podopieczni […]

Czytaj więcej

AKTYWNI-KREATYWNI

Nasi uczestnicy Karolina, Ewelina, Justyna i Jurek brali udział w projekcie „AKTYWNI-KREATYWNI” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie. Projekt realizowany był w okresie 2019 – 2020. Nasza młodzież uczestniczyła w specjalistycznym poradnictwie psychologicznym, zawodowym, zajęciach rehabilitacyjnych usprawniających, jak również w szkoleniach – dziewczyny z zakresu „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej”, a Jurek ukończył […]

Czytaj więcej

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu grantowego z PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.” nasz Warsztat dokonał zakupu środków ochrony osobistej dla uczestników oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi tj. środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Czytaj więcej